Osteopatia i medycyna manualna

Medycyna osteopatyczna

 

Osteopatia jest dziedziną diagnozowania i leczenia o ponadstuletniej tradycji. Jej głównym założeniem jest traktowanie organizmu ludzkiego jako integralnej całości, w której zachodzą powiązane ze sobą procesy. Zgodnie z tą zasadą badanie osteopatyczne nie może koncentrować się wyłącznie na jednej wybranej części ciała. A jego zadaniem jest przede wszystkim odnalezienie pierwotnej dysfunkcji organizmu, która z pozoru może nie mieć związku z bieżącymi dolegliwościami. Co ważne osteopatia jako dziedzina wykorzystująca metody diagnostyki klinicznej nie stanowi alternatywy dla medycyny akademickiej, ale jest jej doskonałym uzupełnieniem. W terapii osteopatycznej nie wykorzystuje się leków. Nie jest ona jednak dla medycyny klasycznej konkurencją, a wręcz przeciwnie – stanowi doskonałe uzupełnienie.

Osteopatia kieruje się następującymi zasadami:

  • organizm stanowi jedność,
  • budowa ciała i procesy w nim zachodzące są wzajemnie powiązane,
  • organizm posiada zdolność do autoregulacji, samoleczenia i utrzymania równowagi (homeostazy). Osteopatia wierzy w naturalne siły ciała, które odpowiednio pobudzone mogą pokonać chorobę.

(tłumaczenie ze strony: www.akademiaosteopatii.pl)

 

Ortopedyczna Terapia Manualna

Ortopedyczna terapia manualna jest wąską specjalizacją w obrębie fizjoterapii, ukierunkowaną na ręczne badanie i leczenie pacjentów z tzw. dysfunkcjami narządu ruchu, a więc z bólem, przykurczem i niestabilnością w obrębie stawów kończyn górnych, dolnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz poszczególnych odcinków kręgosłupa. Głównym celem terapeuty jest jak najszybsze przywrócenie bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz zapobieganie nawrotom dolegliwości. Ten sposób pracy wymaga od fizjoterapeuty zainwestowania wielu środków na ustawiczne szkolenia oraz wielu lat trudnej pracy fizycznej z pacjentem. Z tego powodu specjalizacja ta należy do najtrudniejszych i stanowi elitarny kierunek w grupie zawodowej fizjoterapeutów na całym świecie. Nad jednolitością i odpowiednio wysokim, międzynarodowym poziomem kształcenia w ramach standardów nauczania tej specjalizacji czuwa grupa ekspertów z IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), która odpowiada za przestrzeganie zakresu materiału nauczania oraz ilości godzin potrzebnych na jego realizację.

(na podstawie: www.debski-terapiamanualna.pl)