Osteopatie a manuální medicína

Osteopatická medicína

Osteopatie je diagnostický a léčebný obor s více než stoletou tradicí. Její hlavní myšlenkou je vnímání lidského těla jako integrálního celku, ve kterém probíhají na sebe navazující procesy. Podle tohoto pravidla se osteopatické vyšetření nemůže omezit vyhradně na jednu oblast v těle. Má za úkol především odhalit primární dysfunkci v těle, která na první pohled nemusí mít s aktuálními potížemi nic společného. Důležité je, že osteopatie je obor, který využívá metody klinické diagnostiky a není pro západní medicínu alternativou, nýbrž jejím dokonalým doplněním. V osteopatické terapii se nevyužívají léky. Tato terapie však nesoupeří s klasickou medicínou – naopak – dokonale ji doplňuje.

Osteopatie se řídí následujícími pravidly:

  • lidské tělo je jeden celek,
  • celé tělo a všechny procesy, které v něm probíhají, spolu navzájem souvisí,
  • organismus má schopnost autoregulace, samoléčby a udržení rovnováhy (homeostáze). Osteopatie věří v přirozené síly v těle, které za správného povzbuzení dokážou překonat nemoc.

(překlad z webu www.akademiaosteopatii.pl)

 

Ortopedická manuální terapie

Ortopedická manuální terapie je velmí úzká specializace v oboru fyzioterapie. Soustřeďuje se na manuální vyšetření a léčbu pacientů s tzv. dysfunkcemi pohybového ustrojí, s bolestmi, kontrakturou a nestabilitou v oblasti kloubů horních a dolních končetin, čelistního kloubu a jednotlivých úseků páteře. Hlavním úkolem terapeuta je co nejrychlejší obnovení nebolestivých poloh a pohybů pacientova těla a prevence návratu potíží. Tento způsob práce fyzioterapeuta nutí investovat do četných školení a vyžaduje mnoho let těžké fyzické práce s pacienty. Proto patří tato specializace k nejnáročnějším a je elitním směrem v oboru fyzioterapie na celém světě. Za ucelenost a vysokou, mezinárodní kvalitu vzdělávání odpovídá skupina odborníků ve federaci IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists), která kontroluje látku obsaženou v programu vzdělávání a počet vyučovacích hodin potřebný k jejímu zpracování.

(na základě webu www.debski-terapiamanualna.pl)